Teamet lever

Vänner,
Om vi (jag, Henke) får feeling under sommaren eller inför någon av de äventyr och tävlingar som vankas så kommer det att hamna här. Puppy Adventure team är den naturliga avknoppningen från Puppy TS, fokus glädje, kompisvärdering och äventyr stora som små.
Nytt år har dock gett nya värdeord och nya gears så klart.
Check på den?

//Tank